Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin sąsiednich;
  2. świadczenie innych usług transportowych;
  3. świadczenie usług w zakresie remontów, napraw i przeglądów technicznych środków transportowych;
  4. świadczenie usług reklamowych;
  5. wynajem środków transportowych;
  6. inna działalność gospodarcza służąca poprawie efektywności wykorzystania majątku.

Liczba wyświetleń podstrony: 10960 Ostatnia modyfikacja podstrony: 12:30:05 20.05.2004
Rejestr zmian podstrony