O firmie


 Informacje

Kapitał zakładowy: 68.781.100,00 zł

e-mail: poczta@spad.szczecin.pl,

WWW: www.spad.szczecin.pl

BIP: http://www.spad.szczecin.pl/bip

tel.: 91 464-36-02,  fax: 91 464-35-29


Do zadań Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” należy:

  •  świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin sąsiednich;
  •  świadczenie innych usług transportowych;
  •  świadczenie usług w zakresie remontów, napraw i przeglądów technicznych środków transportowych;
  •  świadczenie usług reklamowych;
  •  wynajem środków transportowych.

Oprócz podstawowej działalności wynajmujemy pojazdy do przewozów okolicznościowych i stałych (wraz z kierowcą), wykonujemy usługi diagnostyczne oraz posiadamy myjnię samochodową. W razie potrzeby naprawiamy pojazdy różnego typu. Udostępniamy również pojazdy do eksponowania reklam zarówno na zewnątrz pojazdów jak i na plakatach wewnątrz pojazdów.


 

Historia szczecińskiej komunikacji miejskiej w pigułce

Powojenna historia szczecińskiej komunikacji rozpoczęła się lipcu 1945 r. kiedy to utworzono przedsiębiorstwo „Tramwaje i Autobusy Miasta Szczecina”. Rozpoczęto likwidację zniszczeń wojennych oraz odbudowę szlaków komunikacyjnych. Równocześnie z odbudową komunikacji tramwajowej następował rozwój komunikacji autobusowej. Pierwszą powojenną linię autobusową uruchomiono 4 kwietnia 1947 r. Autobusy tej linii kursowały od Placu Kościuszki do kościoła na Gumieńcach. Uruchomienie w tym samym roku dwóch kolejnych linii z Gocławia do Polic i Alei Wojska Polskiego do Tanowa sprawiło, iż wykonano w tym roku 40 tys. km i przewieziono 199 tys. pasażerów. 1948 r. to uruchomienie linii do Dąbia, Żydowiec i na Stołczyn. Kolejno tworzone nowe linie autobusowe nie usztywnione tak jak tramwajowe ulegały częstym zmianom długości jak i przebiegu tras. Pierwszą linię pospieszną uruchomiono w grudniu 1957 r. łączyła ona Plac Żołnierza Polskiego z Policami. W tym samym roku miała miejsce rzecz, o której w chwili obecnej mało kto ze szczecińskich mieszkańców pamięta. MPK rozpoczęło nową formę świadczenia usług przewozowych jaką były własne taksówki osobowe. Ich historia była jedna krótka i w wyniku braku należytego zaplecza technicznego została zlikwidowana w 1965 r. Kolejne lata to rozbudowa sieci komunikacyjnej o szybko powstające osiedla i podmiejskie dzielnice. System taryfowy podzielony byt na strefy oznaczone specjalnymi znakami „Granica strefy”. W 1978 r. w celu zmniejszenia kosztów obsługi prawobrzeżnej części Szczecina uruchomiono nową bazę autobusową „Dąbie”. Jako ciekawostkę należy dodać, że wyliczenia ekonomiczne wskazały, iż na oszczędnościach związanych z likwidacją dojazdów na „prawobrzeżne” koszt wybudowania nowej bazy zwróci się w ciągu 1 roku (!). Kolejną, w związku ze znacznym zwiększeniem obsługi na linii z Policami, w 1985 oddano do eksploatacji jako kolejną bazę w Policach. Wszystkie trzy bazy działają w chwili obecnej jako spółki prawa handlowego.