Ogłoszenia


 

Ogłoszenie

z dnia 27 lutego 2019 r.

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. informuje o zamiarze ewentualnego dokonania zakupów w roku 2019 autobusów używanych niskopodłogowych:

 1. W przypadku autobusów 12 metrowych pojazdy nie starsze niż rok produkcji 2007-2008, dwu- lub trzydrzwiowe o liczbie miejsc ogółem min. 80 i nie mniej niż 28 miejsc siedzących, przebieg nie więcej niż 600 000 km – 850 000 km,
 2. W przypadku autobusów 18 metrowych pojazdy nie starsze niż rok produkcji 2007-2008, trzy- lub czterodrzwiowe o liczbie miejsc ogółem min. 130 i nie mniej niż 35 miejsc siedzących, przebieg nie więcej niż 600 000 km – 850 000 km,
 3. Wyjątkowo dopuszczone mogą być pojazdy starsze (maksimum 2005 r.) spełniające pozostałe wymogi określone w punkcie 1. i 2.

Pojazdy powinny być:

– sprawne technicznie,

– posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu,

– bez widocznych źródeł korozji,

– użytkowane w komunikacji miejskiej  przez nie więcej niż 3 właścicieli.

Wyposażenie pojazdów:

 1. rampa dla wózka inwalidzkiego odchylana ręcznie lub elektrycznie na zewnątrz, wyposażona w hak umożliwiający jej podnoszenie,
 2. klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej,
 3. przyciski  sygnalizacyjne przy drugich drzwiach na zewnątrz i wewnątrz w obrębie miejsca wózka inwalidzkiego (środki komunikacji kierowcy autobusu z osobą niepełnosprawną),
 4. wydzielone miejsce dla osób z ograniczeniami ruchowymi,
 5. mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego (brak pasów nie wyklucza zakupu pojazdu przez spółkę),
 6. możliwość wyznaczenia miejsca dla psa przewodnika, osób ociemniałych,
 7. przestrzeń na postawienie rozłożonego wózka dziecięcego lub spacerowego.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo oględzin każdego pojazdu, którym będzie zainteresowana przed ewentualnym zakupem.

Zainteresowani mogą składać swoje oferty (bezterminowo) w formie pisemnej na adres:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin, faksem na nr: 914643529, e-mailem: poczta@spad.szczecin.pl

W przypadku pytań, prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail poczta@spad.szczecin.pl lub faksem na numer tel. 914643529.

Oferowane pojazdy muszą być własnością oferenta, wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich.

Zakup pojazdu odbywać się będzie na podstawie umowy, której treść zamieszczamy w osobnym załączniku.

Prezes Zarządu SPA „Dąbie” Sp. z o.o.

Włodzimierz Sołtysiak

Wzór umowy

Wzór umowy

 


Oferta zatrudnienia

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe„Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie
zatrudni na stanowiskach:

– kierowca komunikacji miejskiej

wymagania:
• aktualne prawo jazdy kat.D,
• świadectwo kwalifikacji zawodowej,
• brak sądowego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy,

– mechanik – kierowca

wymagania:
• prawo jazdy kat.C,
• prawo jazdy kat.C i D (preferowane),
• świadectwo kwalifikacji zawodowej,
• wykształcenie minimum zawodowe o profilu napraw pojazdów samochodowych,

– mechanik napraw pojazdów samochodowych

wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o profilu napraw pojazdów samochodowych,
• uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (preferowane),
• prawo jazdy kat. B,
• prawo jazdy kat. C i D (preferowane),
• podstawowa znajomość obsługi komputera

– elektromonter napraw pojazdów samochodowych

wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o profilu napraw instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych,
• prawo jazdy kat. B,
• prawo jazdy kat. C i D (preferowane),
• podstawowa znajomość obsługi komputera.

– spawacz

wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe, preferowane kierunkowe ślusarz-spawacz,
• min.2 letnie doświadczenie na stanowisku spawacza,
• aktualne uprawnienia spawalnicze MIG/MAG,
• aktualne uprawnienia do spawania gazowego,
• zdolności manualne,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę.

– Kierownika działu organizacyjno-kadrowego

Opis stanowiska pracy:

 • organizowanie pracy Działu Organizacyjno – Kadrowego oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zadań działu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 • kształtowanie i realizacja polityki personalnej i szkoleniowej zgodnej ze strategią i celami Spółki,
 • prowadzenie procesu naboru i oceny pracowniczej oraz analizowanie i opiniowanie spraw związanych z procesem zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą spółki przez organy kontroli zewnętrznej,
 • wdrażanie , ewidencjonowanie i kontrola zaleceń wynikających z kontroli spółki,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, prowadzenie ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, zapewnienie ich publikacji w miejscach do tego wyznaczonych,
 • bieżące informowanie pracowników o wydanych zarządzeniach oraz zadaniach i celach przewidzianych do realizacji w Spółce,
 • koordynowanie prac w obszarze administracji,
 • nadzorowanie prowadzenia spraw kancelaryjnych w Spółce, w szczególności:  prowadzenia rejestrów kancelaryjnych, organizacji pracy i przepływu informacji oraz  sekretariatu,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw socjalno – bytowych pracowników.

wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy i doświadczenia w kadrach,
 • znajomość zasad zatrudniania,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • znajomość elementów zarządzania zasobami ludzkimi/m.in. oceny pracownicze, systemy motywacyjne,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie systemu kancelaryjnego,
 • biegła obsługa programów komputerowych, w szczególności pakietu MS Office i Płatnik,
 • umiejętności analityczne, wyciągania wniosków, argumentacji, podejmowania decyzji,
 • samodzielność, komunikatywność odporność na stres, dyskrecja, lojalność wobec pracodawcy, sumienność.

List motywacyjny i CV prosimy nadsyłać na adres:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.

70-784 Szczecin ul. A. Struga 10

lub mailem: poczta@spad.szczecin.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.


Dzień otwarty pn. „Bezpiecznie na urlop

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania instytucjom i firmom za udaną współpracę podczas organizowanego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. przedsięwzięcia pn. „Bezpiecznie na urlop”.

Wspólnie zorganizowane wydarzenie przyczyniło się w znaczący sposób do upowszechniania wiedzy z zakresu prewencji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poszerzyło świadomość społeczną w bezpiecznym przygotowaniu się do wzmożonych wyjazdów urlopowych.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze niejednokrotnie współpracować przy organizacji przedsięwzięć promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli.

Zapraszamy również do oglądnięcia galerii z tego wydarzenia:

Bezpiecznie na urlop – zdjęcia


 Bezpieczne autobusy.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. informuje, że zakupiło i wyposażyło 3 pojazdy spółki w urządzenia typu „alkolock” uniemożliwiające rozruch silnika przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Zakup został dokonany przy wsparciu finansowym PZU SA Oddział Regionalny PZU w Szczecinie.

Niniejsze zakupy są kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r. i będą kontynuowane systematycznie w latach przyszłych.