Ogłoszenia


Sprzedaż autobusów w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. – Szczecin

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul.Struga 10, 70-784 Szczecin, KRS 0000112852, oferuje sprzedaż wycofanych z eksploatacji niesprawnych autobusów miejskich wyszczególnionych w załączonym wykazie.
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących stanu technicznego jest p. Mariusz Radosz tel. 91/4668248 mail: radosz@spad.szczecin.pl.
Pojazdy można oglądać na terenie zajezdni w dniach roboczych w godzinach 8-14.

Oferty zakupu z podaną ceną brutto, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %, będą przyjmowane do dnia 2017.04.24 do godz. 15’00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup autobusów” Dopuszcza się sposób dostarczenia oferty przesyłką pocztową, kurierską lub osobiście do pokoju nr 101 lub 204.
Oferta będzie ważna tylko z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem wg załączonego wzoru.
Osobą do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących kupna/sprzedaży jest p. Andrzej Wypych tel. 91/4668216 mail: inwestycje@spad.szczecin.pl.
Wybór oferty nastąpi do dnia 2017.04.26.
Jeśli oferent nie zastrzegł inaczej, od chwili zakończenia postępowania oferty uznaje się za jawne.

Wydanie pojazdu kupującemu nastąpi po uiszczeniu całej należności w formie przedpłaty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn przed dokonaniem przedpłaty.

Zdjęcia autobusów

 

Otwórz Plik

Dane pojazdów

 

Otwórz Plik

Oświadczenie

 

Dzień otwarty pn. „Bezpiecznie na urlop

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. pragnie złożyć serdeczne podziękowania instytucjom i firmom za udaną współpracę podczas organizowanego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. przedsięwzięcia pn. „Bezpiecznie na urlop”.

Wspólnie zorganizowane wydarzenie przyczyniło się w znaczący sposób do upowszechniania wiedzy z zakresu prewencji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także poszerzyło świadomość społeczną w bezpiecznym przygotowaniu się do wzmożonych wyjazdów urlopowych.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze niejednokrotnie współpracować przy organizacji przedsięwzięć promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli.

Zapraszamy również do oglądnięcia galerii z tego wydarzenia:

Bezpiecznie na urlop – zdjęcia

Bezpiecznie na urlop – zdjęcia 2


 Bezpieczne autobusy.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. informuje, że zakupiło i wyposażyło 3 pojazdy spółki w urządzenia typu „alkolock” uniemożliwiające rozruch silnika przez osobę będącą pod wpływem alkoholu. Zakup został dokonany przy wsparciu finansowym PZU SA Oddział Regionalny PZU w Szczecinie.

Niniejsze zakupy są kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r. i będą kontynuowane systematycznie w latach przyszłych.


Ogłoszenie – zakup używanych autobusów w 2017r.

Otwórz Plik

Ogłoszenie

Otwórz Plik

Wzór umowy

 


 Ogłoszenie / Zapytanie w celu rozpoznania cenowego

SPA ”Dąbie” Sp. z o.o. poszukuje firm współpracujących w zakresie napraw:

– regeneracja podzespołów autobusowych (autobusy komunikacji miejskiej) takich jak:

  • tylne mosty,
  • przednie zawieszenie,
  • osie przednie,
  • silniki,
  • zaciski hamulcowe,
  • sprężarki,
  • skrzynie biegów,
  • pompy wtryskowe,
  • podzespoły elektroniki autobusowej,

W skład taboru wchodzą takie marki autobusów jak: Solaris, Mercedes, MAN, Neoplan, Volvo.

Oferty zawierające cenę jednostkową prosimy składać drogą elektroniczną na adres:

Mariusz Radosz  –  radosz@spad.szczecin.pl

Jerzy Pitala  –  pitala@spad.szczecin.pl

lub listownie w kopertach opisanych „REGENERACJA” na adres spółki:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.,ul.Struga 10, 70-784 Szczecin.


  Oferta zatrudnienia

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe„Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie
zatrudni na stanowiskach:

– kierowca komunikacji miejskiej

wymagania:
• aktualne prawo jazdy kat.D,

• świadectwo kwalifikacji zawodowej,
• wykształcenie minimum zawodowe,
• zaświadczenie o niekaralności

– mechanik – kierowca

wymagania:
• prawo jazdy kat.C,
• prawo jazdy kat.C i D (preferowane),
• świadectwo kwalifikacji zawodowej,
• wykształcenie minimum zawodowe o profilu napraw pojazdów samochodowych,

– mechanik napraw pojazdów samochodowych

wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o profilu napraw pojazdów samochodowych,
• uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych (preferowane),
• prawo jazdy kat. B,
• prawo jazdy kat. C i D (preferowane),
• podstawowa znajomość obsługi komputera

List motywacyjny i CV prosimy nadsyłać na adres:

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.

70-784 Szczecin ul. A. Struga 10

lub mailem: poczta@spad.szczecin.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z dnia 29.X.1997 r. ze zmianami). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.