Rzeczy znalezione


Informujemy, iż rzeczy znalezione w pojazdach naszej Spółki przekazywane są do dyspozytora (telefon nr 914643602 – czynny przez całą dobę), u którego odebrać je można osobiście w terminie do 3 dni.

Po upływie tego terminu rzeczy znalezione przekazywane są do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, które prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych:


Ewidencja Rzeczy Znalezionych