Usługi i Diagnostyka


USŁUGI

Obowiązujące ceny (netto) z tytułu:

  • naprawa mechaniczna pojazdów osobowych i ciężarowych w tym autobusów – 100,00 zł/godz.
  • wynajem pogotowia autobusowego z kierowcą – 231,50 zł/godz.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW ZS/006 – Cennik najpopularniejszych usług

Lp.Nazwa usługiCena (z VAT)
1.Okresowe badanie techniczne
1.1Motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w.98,00 zł
1.3Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy: od 3,5 t d.m.c do 16 t d.m.c153,00 zł
1.4 Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy: powyżej 16 t d.m.c176,00 zł
1.5Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00 zł
1.15Pojazd przystosowany do zasilenia gazem ( za badanie specjalistyczne)63,00 zł
1.22Motorower50,00 zł
2.Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1Skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.4Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
2.5Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła
kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00 zł
2.6Toksyczności spalin14,00 zł
2.7Poziomu hałasu20,00 zł
2.8Geometrii kół jednej osi36,00 zł
2.9Działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.10Wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
4.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ
kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza
wymagania ochrony środowiska:
4.1Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone
warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
20,00 zł
4.2Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
4.3Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
5.Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez
starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony
środowiska
5.1Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków
technicznych
20,00 zł
5.2Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
6.Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.2Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
(za warunki dodatkowe)
42,00 zł
6.3Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
6.6Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
( za warunki dodatkowe )
48,00 zł
6.8O którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. –
Prawo o ruchu drogowym
50,00 zł
6.9Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu
W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00 zł
6.10W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00 zł
7.Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych
dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności
przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy35,00 zł
7.2Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla
pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze
21,00 zł
7.3Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu
osób
48,00 zł
7.4Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej
lub miejskiej i podmiejskiej
41,00 zł
7.5Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
wymaganym dla autobusu szkolnego
41,00 zł
7.9Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo
od warunków technicznych
82,00 zł