Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
Projekt nr WND-RPZP.06.04.00-32-004/14 pn. «Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Dąbie” sp. z o.o. w Szczecinie - etap II».

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" sp. z o.o. w Szczecinie - etap II

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” sp. z o.o. w okresie od lipca 2010 r. do lutego 2015 r. realizuje projekt pn. «Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA „Dąbie” sp. z o.o. w Szczecinie – etap II» w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.
Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 4 620 485,40 zł, z czego Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” sp. z o.o. pozyskało donansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 700 000 zł.
W ramach niniejszego projektu zakupiono 3 sztuki przyjaznych dla środowiska naturalnego, tj. spełniających normy EEV, fabrycznie nowych klimatyzowanych autobusów niskopodłogowych firmy Solaris o łącznej ilości 453 miejsc.
Celem bezpośrednim projektu jest polepszenie jakości świadczonych usług przewozowych poprzez zakup nowoczesnego taboru autobusowego dostosowanego m.in. do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Stąd zastosowano w nim m.in. następujące rozwiązania:
– niska podłoga na całej długości autobusu
– brak stopni w drzwiach wejściowych
– przechył boczny autobusu na przystankach
– miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego
– odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego (przy drugich drzwiach wejściowych) oraz
– wewnętrzny wyświetlacz informacyjny, system głosowy emitujący zapowiedzi przystanków, zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne, specjalne oznakowanie numeru linii.
Poprawa warunków podróżowania i funkcjonalności komunikacji autobusowej w Szczecinie przyczyni sie do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności mieszkanców i spójności komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin i Gminy Kołbaskowo.
Natomiast spełniane przez zakupione pojazdy normy emisji zanieczyszczeń EEV odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego. Innymi słowy, dzięki częściowej wymianie starego taboru autobusowego zostanie zmniejszony negatywny wpływ emisji spalin i zanieczyszczeń na środowisko.
Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiada Inżynier Projektu – Prozped Consulting Piotr Rozpedek.
Dostawcą autobusów był Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie.